™m41rio®

pasang iklan anda di sini

Randai SABAI NAN ALUIH

Berdasarkan cerita (kaba) yang asli dan disusun kembali
oleh:
Wisran Hadi

Pelakon:

1. SABAI NAN ALUIH
2. SADUN SARIBAI (Ibunda Sabai Nan Aluih)
3. RAJO BABANDIANG (Ayahanda Sabai nan Aluih)
4. MANGKUTAK ALAM (Adik laki-laki Sabai Nan Aluih)
5. RAJO NAN PANJANG
6. DATUK KALEK (Utusan Rajo Nan Panjang)
7. PANDEKA I (Anak buah Rajo Nan Panjang)
8. PANDEKA II (Anak buah Rajo Nan Panjang)
9. PENYABIT RUMPUT
10. PENDENDANG
11. PEMAIN SALUANG

RANDAI; I

(PEMBUKAAN)

Mulo bismilah kato disusun
Kami maulang curito lamo
Niaik tahandok lah batahun
Kini dikambang nak nyo nyato
Kabalah lamo dimainkan
Adaik lamo pusako tuo
Kok nyo sumbang tolong maafkan
Maklumlah kami rang mudo-mudo
Sarumpun jirek di halaman
Samo rang rambah kaduonyo
Baik nan pandai jo nan bukan
Samo di sambah ka sadonyo

*DENDANG JO SALUANG;

Tasabuik kaba maso daulu
Kaba banamo Sabai Nan Aluih
Curito urang sagalo koto
Dendang urang sagalo kampuang
Adopun samaso nan bak kian
Iyo di ranah Padang Tarok
Banamo Tuanku Rajo Babandiang
Ayah dek upiak Sabai Nan Aluih
Bapak dek buyuang Mangkutak Alam
Junjungan dek aciek Sadun Saribai
Tantangan diri Sabai Nan Aluih
Lah gadih gadang nyo tu kini
Manjadi bungo dalam kampuang
Acang-acang dalam nagari
Limpapeh rumah nan gadang
Pamenan mato patang pagi
Paubek jariah palarai damam
Balam tongga jajaran bundo
Pautan hati rang mudo-mudo
Tasabuik diri Rajo Nan Panjang
Manjadi Rajo di Payokumbuah
Urang sati kiramaik iduik
Taniaik mampasunting diri Sabai
Arok ka pusako jo taranak
Bak udang di baliak batu
Tantangan Rajo Babandiang
Duo jo Rajo Nan Panjang
Sajak barumue sapuluah tahun
Sampai manjadi bujang matah
Di sinan baru inyo bacarai
Tasuruah Datuak Kalek maso itu
Maantakan siriah jo carano
Sarato pinang salangkoknyo
Untuk paminang Sabai Nan Aluih

*RANDAI II;

(TANPA LAGU)
*
DATUK KALEK:

(tagak mambao siriah di carano)
Manolah Tuanku Rajo Babandiang
(Rajo Babandiang tagak)
Denai banamo Datuak Kalek
Ampunkan denai dek Tuanku
Denai disuruh Rajo Nan Panjang
Mambao siriah jo carano
Sarato pinang salangkoknyo

RAJO BABANDIANG:

Datuak Kalek janyo denai
Tarangkan bana jaleh-jaleh
Apo mukasuik datang kamari
Buliah sanang dalam hati
Sajuak di dalam kiro-kiro

DATUK KALEK:

Mangkonyo denai datang kamari
Untuak maminang Sabai Nan Aluih
Dek inyo indak ba mamak lai
Pado tuanku rundiang salasai

RAJO BABANDIANG:

Kalau bak itu kato Datuak
Manunggu Datuak molah dulu
Kato surang denai buleti
Kato basamo denai paiyokan
Dipaiyokan ka mandeh dek si Sabai

DATUK KALEK:

Asai lai dapek kain putih
Bialah labiah pangguntiangan
Asa kandak lai ka buliah
Lamo jo lambek denai nantikan
*
RANDAI ; III

Adok ka diri Rajo Babandiang
Paik nan alun baluahan
Manih nan alun di luluanyo
Batangguah inyo nak barundiang
Bulek aie dek pambuluah
Bulek kato dek mupakaik
Mupakaik jo Sadun Saribai
Nan manjadi mandeh dek si Sabai
*
RAJO BABANDIANG :

Manolah adiak denai Sadun Saribai
Mande dek diri Sabai Nan Aluih
Ado nan tapikie dek badan diri denai
Iyolah tantangan Sabai Nan Aluih
Lah gadih gadang nyo tu kini
Lah jombang pulo tampak di urang
Kawannyo nan samo gadang
Lah baranak kasadonyo
Kok kito carikan pulo ka junjuangannyo
Baa pandapek adiak tantang itu

SADUN SARIBAI :

Lai kok ado ka junjuangannyo
Tampak dek tuanku
Katokanlah molah pado denai

RAJO BABANDIANG :

Kok nan tampak iyolah Rajo Nan Panjang
Nan manjadi Rajo di Payokumbuah
Urang kayo sati pulo
Datuak Kalek lah datang
mambao siriah salangkoknyo

SADUN SARIBAI :

Rajo Nan Panjang kato tuanku?

RAJO BABANDIANG :

Iyo, kawan sakapiak sakatiduran
Katiko kami ketek-ketek.

SADUN SARIBAI :

Tantangan Rajo Nan Panjang
Inyo barajo di hatinyo
Inyo basutan di matonyo
Bininyo banyak bukan surang
Tiok lekok tiok baranak!
Kini anak kito pulo dipinangnyo
Nan samo gadang jo cucunyo?
Bialah denai tak baminantu Rajo
Bialah denai tak baminantu kayo
Bialah minantu denai tak babanso
Kaha di den rang gaek taruang asam

RAJO BABANDIANG :

Jikok baitu kato adiak
Denai lah maklum tantang itu

SADUN SARIBAI :

Katokan molah ka Datuak Kalek
Baso kandaknyo indak dibari
Elok-elok tuan barundiang
Pandai-pandai tuan bakato
Usah tasingguang hati urang

RAJO BABANDIANG :

Simpan rasio elok-elok
Kok tau urang di kampuang
Awak ko dikatokan urang pamiliah

SADUN SARIBAI :

Pitaruah tuan ambo pacik arek
Alah ka sanang tu dek tuanku
*

RANDAI; IV

Kato putuih rundiang salasai
Putuih tak dapek di sambuang lai
Bulek hatinyo Sadun Saribai
Manulak pinangan ka diri Sabai
Dek mananti lamo jo lambek
Tibo garak ka Datuak Kalek
Kandak nan indak ka dibari
Inyolah cameh dalam hati
*
RAJO BABANDIANG :

Manolah Datuak Kalek janyo denai.
(Datuk Kalek tagak)
Anak urang kabun timbakau
Nak lalu ka panyalaian
Lai mah Datuak nak mancakau
Manga indak jo umpan nan sasuai
Nak duo pantun sairiang.
Anak urang kubang baraliah
Nak lalu ka Tabek Patah
Bukannyo denai urang pamiliah
Manga dek indak mambao gatah.

DATUK KALEK :

Anak urang di Tabek Patah
Nak lalu ka Tanjuang Alam
Denai nan indak mambao gatah
Denai tembak sajo jo sumpitan

RAJO BABANDIANG :

Anak urang di Tanjuang Alam
Nak lalu ka Bukik Apik
Datuak manembak jo sumpitan
Buruang mambubuang kateh langik

DATUK KALEK :

Anak urang di Bukik Apik
Nak lalu ka Pangkalan
Buruang mambubuang kateh langik
Denai malapeh asok itam
Di sinan buruang dapek dek denai !

RAJO BABANDIANG :

Anak urang di Pangkalan
Nak lalu ka Tanjuang Balik
Datuak malepeh asok itam
Buruang manyilam masuak lawuik
Baa ka aka Datuak lai !

DATUK KALEK :

Anak urang di Tanjuang Balik
Nak lalu ka Sungai Landik
Buruang manyilam masuak lawuik
Denai malapeh jalo sisik
Di sinan buruang dapek dek denai !

RAJO BABANDIANG :

Anak urang di Sungai Landik
Nak lalu ka Bangkahulu
Datuak malapeh jalo sisik
Buruang manyuruak ka guo batu
Di sinan buruang makonyo ilang !
Baa ka aka Datuak lai !

DATUK KALEK :

Anak urang di Bangkahulu
Nak lalu ka Sungai Ngiang
Buruang manyuruak ka guo batu
Denai manubo sampai paniang
Di sinan buruang dapek dek denai
Den tangkok den bao pulang
Eten ka rumah Rajo Nan Panjang
Baru nyo sanang hati denai

RAJO BABANDIANG :

Manolah Datuak janyo denai
Usahlah kito tingkah batingkah
Kok nan pintak dari Datuak
Iyo tak dapek musim bak kini
Tantangan diri Sabai Nan Aluih
Inyo nan ketek mudo matah
Umuenyo balun satahun jaguang
Darah nan balun satampuak pinang
Kini baitu molah dek Datuak
Babaliak molah datuak pulang
Sampaikan pado Rajo Nan Panjang
Baso kandaknyo indak babari

DATUK KALEK :

Kalau baitu kato tuanku
Indak sanang di dalam hati
Indak sajuak di dalam kiro-kiro
Kini baitu molah dek Tuanku
Tamui molah Rajo Nan Panjang
Eten di ladang pataunan
Di sikaduduak bapilin tigo
Di sinan gantiang nak nyo putuih
Di sinan biang nak nyo tabuak

RAJO BABANDIANG:

Kurang laweh tapak tangan
Jo niru denai tampuangkan
Bia rambuik di balah tujuah
Denai tak takuik jo Rajo Nan Panjang

DATUK KALEK :

Ampunlah denai dek tuanku
Usah denai bari ba utang
Dari dunia sampai akhirat
Kini baitu molah dek Tuanku
Lapehlah denai nan jo do’a
Buliah salamaik babaliak pulang
*

RANDAI; V
Alah bajalan Datuak Kalek
Iyo ka ranah Limo Puluah
Inyo bajalan bagulambek
Kalam nan indah bapanyuluah
Di tampuah jalan nan panjang
Langkah salangkah cameh sadapo
Takana kato Rajo Nan Panjang
Inyo tagamang di pintu koto
Kaba baraliah hanyo lai
Sungguah baraliah sinan juo
Adok ka diri Rajo Nan Panjang
Rajo kuaso di Payakumbuah
*
DATUK KALEK :

Manolah tuanku Rajo Nan Panjang
Nan disuruah denai lah pai
Iyo ka ranah Padang Tarok
Ka rumah Rajo Babandiang
Mambao siriah jo carano
Sarato pinang salangkoknyo
Tapi baalah mangatokannyo
Nan adaik lah denai isi
Limbago lah denai tuang
Tantangan pintak dari kito
Indak nyo bari dek Rajo Babandiang
Pulang maklum pado tuanku

RAJO NAN PANJANG :
(TARABO)

Indak ko nyo tau di diri denai
Iko nyo nan banamo Rajo Nan Panjang
Nan kuaso di Payakumbuah
Pantang kandak indak ka dapek
Nan sakarang kini nangko
Japuik pandeka nan baduo
Japuik tabao kini-kini
Usah Datuak batangguah juo !
Barangkek !

RANDAI; VI
(TANPA LAGU)
*
PANDEKA I:

Ampun denai dek tuanku
Ampun baribu kali ampun
Mandanga imbau dari tuanku
Tasirok darah di dado
Gumanta sabatang tubuah
Lunak sagalo pasandian
Lungga jo putuih tali sarawa
Taroroh sampai ka lutuik

RAJO NAN PANJANG :

Usah kalian ba olok-olok !
Mangkonyo pandeka denai imbau
Denai ka manamui Rajo Babandiang
Eten di ladang Pataunan
Di sawah nan ketek-ketek
Di si kaduduak bapilin tigo

Kok tumbuah silang jo salisiah
Kalian molah nan manolongkan

PANDEKA II:

Kalau baitu kato tuanku
Kami lah maklum tantang itu
Iyo bak kato urang juo
Kok jariah tantangan buliah
Payah tantangan labo
Pulang maklum pado tuanku

RAJO NAN PANJANG :

Alun takilek lah bakalam tu mah pandeka
*
RANDAI; VII.

Kaba baraliah hanyo lai
Sungguah baraliah sinan juo
Tantangan diri Rajo Babandiang
Pai manamui Rajo Nan Panjang
Dijapuik molah Mangkutak Alam
Anak kasayangan dek ayahnyo
Di imbau pulo Sabai Nan Aluih
Buah hati limpo bakuruang
*

MANGKUTAK :

Manolah ayah janyo denai
Liek lah dek ayah layang-layang denai
Ikue nyo panjang jelo bajelo
Barakek karateh talue
Badanguang-danguang di kapalo
Bapantang kalah di galanggang
Kini baitu molah dek ayah
Bari izin denai pai bamain

RAJO BABANDIANG :

Anak kanduang Mangkutak Alam
Kok balayang-layang ka anak sabuik
Labiah dari itu ayah bari
Namun samantangpun baitu
Jagolah diri elok-elok
Pandai-pandai bagaue samo gadang
Lawan nan usah anak cari
Basuo pantang diilakkan

MANGKUTAK :

Kalau baitu kato ayah
Lah sanang di dalam hati

RAJO BABANDIANG :

Anak kanduang Sabai Nan Aluih
Manga anak mangko bamanuang
Adokoh anak sakik jo damam
Kok sakik ayah carikan ubek
Kok damam ayah carikan tawa

SABAI NAN ALUIH:

Mangkonyo Sabai de bamanuang

Sabai ba mimpi malam tadi
Ayam kinantan raso lah mati
Kabau gadang raso lah ilang
Junjuangan siriah raso lah rabah
Lumbuang padi raso tabaka

RAJO BABANDIANG :

Usah anak barusuah hati
Bukan mimpi buruak tu nak kanduang
Rasian elok tu mah kironyo
Dangakan dek anak ayah tarangkan
Ayam kinantan rasolah mati
Tando Mangkutak di pinang urang
Kabau gadang raso lah hilang
Tando taranak ka manjadi
Junjungan siriah raso lah rabah
Tando karakok ka manjadi
Lumbuang padi raso tabaka
Tandonyo padi ka manjadi

SABAI NAN ALUIH:

Aie manyuruak kato Sabai
Bakelok juo kato ayah
Mimpi buruak kato sabai
Elok juo kato ayah

RAJO BABANDIANG :

Anak kanduang Sabai Nan Aluih
Ayah nak bajalan pai ka pakan
Pakan nyo rami kato urang
Bari izin ayah dek anak
Lapehlah ayah pai bajalan
Mambali siriah jo timbakau

SABAI NAN ALUIH:

Sabai tarah indak ta tarah
Bak manarah batang sampie
Dipapek juo indak nan jadi
Sabai tagah indak ta tagah
Bak managah aie hilie
Sabai lapeh jo ibo hati

RAJO BABANDIANG :

Sabalun ayah pai bajalan
Elok dangakan pasan ayah
Awak iduik bakato-kato
Kato tabagi ampek pakaro
Partamo kato nan mandaki
Kaduo kato nan mandata
Ka tigo kato nan manurun
Ka ampek kato nan malereang
Tantangan kato nan mandaki
Bakato kapado nan tuo-tuo
Tantangan kato nan mandata
Bakato ka kawan samo gadang
Tantangan kato nan manurun
Bakato kapado anak-anak
Tantangan kato nan malereng
Tahu di ereng dengan gendeang
Kok tabagi kato ampek pakaro
Sipaik anak gadih tabagi ampek juo
Partamo gadih layang-layang
Kaduo gadih langau ijau
Katigo gadih ayam kinantan
Ka ampek gadih bapusako
Tantangan gadih layang-layang
Lah dareh candonyo angin
Bara lenggok nan jo goyang
Banang habih indak dikana
Usah dipakai sipaik nantun
Gadih cilako tu namonyo
Tantangan gadih langau ijau
Mandanguang ka ilie
Mandanguang ka mudiak
Ka ilie tak tantu ka di japuik
Ka mudiak tak tantu ka dibao
Usah dipakai sipaik nantun
Gadih cilako tu namonyo
Tantangan gadih ayam kinantan
Lah siang candonyo hari
Lah tabukak pintu kandang
Lalu malompek inyo kalua
Kukuak darai-badarai
Musang ka manangkok indak tau
Usah di pakai sipaik nantun
Tantangan gadih bapusako
Karajo manyulam jo manjaik
Diam di ateh anjuang
Kamudiak saimbauan ayah
Ka ilie saimbauan mandeh
Kamudiak tantu ka dijapuik
Ka ilie tantu ka dibao
Itulah sipaik nan ka anak pakai
Kok nyampang ayah indak pulang
Carilah ayah ka Payakumbuah
Mintaklah karih dari mandeh
Karih pusako jo badia balansa
Karih sati kiramaik pulo
Jajak di tikam mati juo

SABAI NAN ALUIH:

Kalau bai tu kato ayah
Sagalo pasan jo umanaik
Indak ka Sabai lupokan

RAJO BABANDIANG :

Tinggalah anak di nan sanang
Ayah bajalan hanyo lai
*
RANDAI; VIII
Alah bajalan Rajo Babandiang
Manamui Rajo Nan Panjang
Iyo di ladang pataunan
Di sikaduduak bapilin tigo
Dek karuah sajak dari hulu
Busuak nan sajak dari pangka
Kawan lah barubah manjadi lawan
Sawah lah indak ba pamatang
Sadang lah bunta bayang-bayang
Sadang langang urang di kampuang
Ladang pahaunan jadi galanggang
Rajo Babandiang jo Rajo Nan Panjang

*
RAJO NAN PANJANG :

Bareh sipuluik dalam kuali
Usah dilatak dalam lalang
Ganjue suruik tuan kumbali
Kalau indak nyao malayang

RAJO BABANDIANG :

Mano tuanku janyo denai
Usah hati taburu bana
Eloklah kito duduak daulu
Ganti marokok agak sabatang

RAJO NAN PANJANG :

Mano tuanku Rajo Babandiang
Tantangan pintak dari denai
Manga ditulak mantah-mantah
Malu denai ka urang banyak
Malu kamano denai suruakkan
Kini baitu molah dek tuanku
Elok sarahkan Sabai pado denai
Pado manyasa kamudian

RAJO BABANDIANG :

Indak ko nyo tau di diri tuanku
Awak lah gaek anak urang pulo kadipinang

RAJO NAN PANJANG :

Iyo sabana kareh hati tuanku
Lai ko lamak juo buah jirami
Indak ko ibo jo bini rancak ka manjadi rando

Anak nan indak ka bapak lai
Elok barikan Sabai pado denai

RAJO BABANDIANG :

Langkahkan maik den dulu
Baru nyo dapek Sabai Nan Aluih

RAJO NAN PANJANG :

Pucuak di cinto ulam tibo
Sumue di kali aie datang
Denai lah taniaik nan bak kian
Arak lah langkah dek tuanku
Nak denai iriangkan dari siko

SABALUM MULAI BACAKAK RAJO BABANDIANG JO
RAJO NAN PANJANG INYO BASALAM LABIAH DULU.
SUDAH TU MULAI BASILEK. RAJO NAN PANJANG
KEWALAHAN.
RAJO NAN PANJANG;

E, pandeka! Tagak juo baru lai!
Tolong waden capek!
Patigokan! Capeklah!

KEMUDIAN, PANDEKA I JO PENDEKA II IKUIK
BASILEK MELAWAN RAJO BABANDIANG. RAJO NAN
PANJANG MENGERANG KESAKITAN. KEMUDIAN
BERDIRI LAGI. IKUT MENGEROYOK RAJO
BABANDIANG. TAJADI SILEK CIEK LAWAN TIGO.
KASUDAHNNYO..
TATIKAM RAJO BABANDIANG
DAN MENINGGAL

*
RANDAI; IX
Alah lah mati Rajo Babandiang
Di bunuh Rajo Nan Panjang
Di patigokan dek rang pandeka
Lawan nan indak saimbangan
Baraliah kaba hanyo lai
Aliah ka diri Sabai Nan Aluih
Hati nan indak kunjuang sanang
Ayah di nanti di ateh anjuang
Adok ka diri panyabik rumpuik
Batamu maik Rajo Babandiang
Tabujue di ladang pahaunan
Panyabik cameh dek takajuik
*
PANYABIK RUMPUIK:

Aciak denai Sabai Nan Aluih
Kutiko denai sadang manyabik rumpuik
Tampaklah urang sadang bacakak
Denai maliek dari jauh
Ruponyo ayah aciak
dipatigokan dek rang pandeka
Ten di sawah nan ketek-ketek

SABAI NAN ALUIH:

Ondeh buyuang panyabik rumpuik
Cubo ulang sakali lai

PANYABIK RUMPUIK:

Usah diulang duo kali
Maramang bulu kuduak ko dibueknyo
Ayah aciak tabujue jadi maik

SABAI NAN ALUIH:

Aie manyuruak kato Sabai
Bakelok juo janyo ayah
Mimpi buruak kato Sabai
Elok juo kato ayah
Iko malah nan tajadi

SABAI NAN ALUIH:

(RATOK)
(Dapat dinyanyikan oleh pemain lain; dendang dan saluang)
Simantuang di parik putuih
Jarajak di tanah taban
Kamano punai kainggok lai
Tampek bagantuang nan lah putuih
Tampek bapijak nan lah taban
Kamano Sabai manggapai lai
Oi bulan taranglah baa
Usah bumi darai-badarai
Oi Tuhan tolonglah baa
Usah kami carai bacarai
Sajak rami nagari Tiku
Pariaman tadanga langang
Sajak Sabai di agiah tahu
Di sinan pangana makonyo hilang

RANDAI; X

Aie Manih ba pantai landai
Di Muaro ikannyo jinak
Sabai manangih sansai jo sansai
Ta ibo karano bapak
Rumah gadang sambilan ruang
Puti duduak ateh sarambi
Alang sakiknyo batenggang surang
Bak manantang matohari
Indak di sangko rigo-rigo
Pipik sinanduang makan padi
Indak di sangko nan bak nangko
Ayah kanduang tak pulang lai
*
SABAI NAN ALUIH:

Mandeh kanduang janyo denai
Ayah dibunuah Rajo Nan Panjang
Dipatigokan dek rang pandeka
Lawan nan indak saimbangan
Kini baitu molah dek mandeh
Barikan karih bakeh denai
Karih pusako dari ayah
Sabai nak pai manuntuik baleh
Barikan ka Sabai sinapang ayah
Sinapang balansa kato urang
Sinapang kiramaik nan ditinggakan

SADUN SARIBAI :

Usahlah anak pandareh bana
Antah kok urang pai ka surau
Usah hati pancameh bana
Antah kok urang pai bagurau
Kini hari balai janyo urang
Pakannyo rami alang kapalang
Antah di sinan ayah anak
Mambali daun jo timbakau
Usahlah anak pai bajalan
Awak nan gadih mudo matah
Aka balun pandapek kurang
Pangaja jauh sakali
Usahlah anak pai ka sinan
Antu jo setan banyak di jalan
Eloklah kito di ateh anjuang
Ganti mangunyah-ngunyah siriah
Nak mandeh tolong mambuekkannyo

SABAI NAN ALUIH:

Sabai tak takuik antu jo setan
Lurah lah raso Sabai turuni
Bukik lah raso ka Sabai daki
Manuntuik baleh ayah kanduang
*
RANDAI; XI
(TANPA LAGU)
*

SABAI NAN ALUIH:

Oi diak kanduang Mangkutak Alam
Ayah lah mati di bunuah urang
Dipatigokan dek rang pandeka
Mati dibunuah Rajo Nan Panjang
Marilah kito jalang maik ayah
Sarato manuntuik baleh inyo
MANGKUTAK ALAM:
Sadang mamacik karih sajo denai tak tahu
Apo lai manikamkannyo

SABAI NAN ALUIH:
(TARABO)

Sabana panakuik diri waang
Elok ganti sajo pakaian waang
Tuka jo kain kodek den
Gantikan karajo den dek waang
Batanak jo manggulai
Manjapuik aie mangapiang kayu
Buliah nak denai pai baparang

MANKUTAK ALAM:

Bukannyo denai takuik mandi
Denai nan takuik basah-basah
Mandi ka lubuak mandalian
Bukannyo denai takuik mati
Denai nan takuik patah-patah
Badan nan dalam batunangan
Namun samantangpun baitu
Marilah kito pai ka sinan

Daulu malah aciak salangkah
Denai mairiangkan jauah-jauah
*
RANDAI; XII

Alah bajalan Sabai Nan Aluih
Karih jo badie di ganggamannyo
Nak batamu jo Rajo Nan Panjang
Manuntuik baleh ayahnyo
Dek lamo lambek di jalan
Lah di tampuah korong jo kampuang
Inyo batamu jo Rajo Nan Panjang
Di siko utang dilansaikan
Tantangan Rajo Nan Panjang
Mancaliak Sabai dari jauh
Hatinyo gadang pangana ilang
Cinto bak raso ka mambunuh
*
RAJO NAN PANJANG :

Adiak kanduang Sabai Nan Aluih
Lah panek denai dek mancari
Di siko molah kito batamu
Molah kito ka rumah gadang

SABAI NAN ALUIH:

Mano tuanku janyo denai

Lah panek pulo denai mancari
Iyo di siko kito basuo

RAJO NAN PANJANG :

Luruihlah jalan ka Bukik Putuih
Jalan nyo urang ka Malako
Kasiah ka adiak indak ka putuih
Ka denai arok salamonyo
Nak duo pantun sairing.
Ayam kuriak lambaian taduang
Ikue manjelo masuak padi
Ambiak timpurung bari makan
Dalam daerah limo kaum
Adiak surang nan tampek hati
Nan lain buliah denai haramkan

SABAI NAN ALUIH:

Usah di sabik padi salibu
Kok di sabik lukolah kaki
Denai maliek dalam saribu
Tuan surang nan tampek hati
Namun samantangpun baitu
Tuan nan pandai bamanih muluik
Pandai mangguntiang dalam lipatan
Pandai manuhuak kawan sairing
Urang surang dipatigokan
Sampai tabunuh ayah denai

RAJO NAN PANJANG :

Bukan denai mambunuh ayah adiak
Inyo lah sampai diajanyo

Kok mati bana ayah adiak
Rajo Nan Panjang kan lai ka gantinyo

SABAI NAN ALUIH:

Adaik di dunia baleh mambaleh
Utang nyawo baie jo nyawo
Utang ameh baie jo ameh
Utang budi baie jo budi

RAJO NAN PANJANG :

Bana baitu kato adiak
Tapi samantangpun baitu
Kau nak gadih mudo matah
Urang kiramaik banyak di dunie

SABAI NAN ALUIH:

Samantang denai parampuan
Samantang denai batulang lamah
Tak takuik denai iduik ka mati
Sabalun tatuntuik baleh ayah

RAJO NAN PANJANG :

Iyo sabana kareh hati kau
Sadang ayah kau urang nan sati
Mati di dalam tangan nangko
Kok kau ka manuntuik baleh
Nantikan dek kau kapikirim nangko

RAJO NAN PANJANG MENEMBAK SABAI. SABAI
MAILAK. SABAI TAK KENA. RAJO NAN PANJANG
TACANGANG.
SABAI NAN ALUIH:

Pandai bana tuan manembak
Luruih bak marantang tali
Lah kanai cincin di cari manih
Cincin putuih jari ndak luko
Cincin sambilan putuih ciek
Nan ampek tingga diateh
Nan ampek jatuah ka bawah
Putuih jo apo ka denai uleh.
Oi, tuan nan sati janyo urang
Kok di bunuah Sabai ka mati
Tuan kok juo ka hilangan
Usahlah tuanku pambangih bana
Eloklah kito ke rumah gadang

RAJO NAN PANJANG :

Jiko baitu kato adiak
Sanang di dalam paratian
Sajuak di dalam kiro-kiro
Molah kito bajalan lai

SABAI NAN ALUIH:
(MEMBIDIK RAJO NAN PANJANG)

Oi. Rajo Nan Panjang!
Si Geneang anak rang Padang
Babaju kasumbo aluih
Jantan nan gendeang tangah padang
Tahanlah tembak Sabai Nan Aluih

(SABAI MENEMBAK. RAJO NAN PANJANG KENA DAN
LANGSUNG MATI)

RANDAI; XIII
(PENUTUP)
Banda urang kami bandakan
Banda nak urang anam koto
Kaba urang kami kabakan
Kok salah kami ndak sato
Nak ulam pucuak manjulai
Nak aie pincuran tabiang
Carito lah habih dalam randai
Molah kito babaliak pulang

Artikel Terkait0 komentar:

pasang link mu di sini

link banner

Book Shop

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Sponsor Of This Blog

Followers

 
m41rio | Template by O-Zone @Copyright 2008